Tjänster och processledning

 

 

 

Parkgatan 12 SE-26776 Ekeby

telefon: +46 761665626

email: tania.bauder@gmail.com

 

Då uppdraget är att väva ord, text och kommunikation dynamiskt i ett budskap, bäst av allt är att göra det genom en faktisk händelse, event, upplevelse. Det är väl ingen hemlighet. Arrangemangets effekter är svårt att överskatta. Mötesstillfällen skapas och ger skäl till att inleda kommunikation, ställa frågor, överraskas och engageras. Från en en timmes presentation till ett ettårig EU-projektl, en bra planering bidrar till skapande av mervärde och bredare ringar på vatten. Vi brinner för samarbete tvärs över gränser vare sig sektoriellt, metodiskt eller nationellt, och jobbar mycket med idéburen sektor.

 

 

Vi tycker att språket är både medel och verktyg för framgång. Texter är ett budskap, taktik, strategi, argument, erbjudande, plan, genomförande och rapportering. Det är reklam, kontaktetablering, förhandling, möten. Vårt uppdrag är att göra informationsutbyte maximalt tydligt och smidigt, budskap maximalt effektiva och våra kunder nöjda, inspirerade och framgångsrika.

 

Vänd er till oss om ni så enkelt som behöver era texter översatta för era rysktalande partners och målgrupper. Lägger ni stor vikt vid kontext, avsikt och sammanhang? Det gör vi med. Vi skapar tilltalande meddelanden med hänsyn till vilken mentalitet, attityd och förväntningar den grupp ni väljer att vända er till har. Är utmaning något mera komplicerad? Då är goda råd dyra. Vi utför även konsulttjänster i PR- och informationskampanjer. En sista dubbelcheck, en internationell konferens eller en anpassad storytelling...

 

 

 

Det bästa man kan tänka sig är att vara medveten om kommande förändringar som involverar t.ex.omorganisation eller expansion. Men ibland blir företaget kastat mitt i en förändringsprocess, som kan vara mer, mindre eller inte alls förväntat. Då man får agera snabbt och målmedvetet.

Oftast innebär det minst ett steg ur ens komfortzon. I detta kan företagsledningen vara lika utsatt som dess medarbetare. Det som ofta avgör hur bra organisationen klarar sig, och vad man får av det, är just nivå av beredskap. Lika stor betydelse som krishantering, har visionsarbete samt tidig utvärdering av potentiella "svaga länkar" i systemet.

Det kan vara känsligt, att erkänna att det finns arbetssätt och rutiner som måste förändras. Att något i företaget är inte bra nog. Alltså. Om ni känner att allt rullar som det ska och kommer att rulla på samma sätt under kommande hundra år, vänd er INTE till oss. Det finns en risk att vi kan ifrågasätta läget, och det är högt sannolikt att vi kan komma med bra förslag.

 

Från ord till handling

Inom områden av vår kompetens: strategisk intern och extern kommunikation, kommunikation i en förändringsprocess, visionsarbete och utvärdering, kulturmöten, CSR och tvärsektoriellt samarbete, och sist men inte minst: ryska och vitryska språk och kultur, erbjuder vi guidning på olika nivåer och i olika former.

 

 

Bauder Text&Kommunikation © 2010-2015